11/03/2024

فرآیند آزادسازی توکن (Unlock Token) در بازار چگونه است؟

در حوزه اقتصاد یک قانون اساسی وجود دارد؛ اگر عرضه بدون تغییر متناسب تقاضا به سرعت افزایش یابد، قیمت باید کاهش یابد. اما به این سادگی نمی‌توان پیشبینی کرد که هر آزادسازی توکنی
11/03/2024

بررسی ۴ مدل مختلف فناوری بلاکچین

طبق یک نظر سنجی جهانی از بین ۱۲۸۰ مدیر ارشد، به طور کلی ۸۰ درصد آنها متذکر شدند که دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت فناوری بلاکچین برای آنها مهم است. اما
Select your currency