30 آبان 1402

همه چیز درباره امور مالی احیا کننده (ReFi)

ایمیلی که به وی دای (Wei Dai)، مهندس کامپیوتر توسط خالق بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو ارسال شده بود بالاخره بعد از ۱۵ سال بالاخره فاش شد
17 آبان 1402

اولین ایمیل ساتوشی ناکاموتو بعد از ۱۵ سال فاش شد!

ایمیلی که به وی دای (Wei Dai)، مهندس کامپیوتر توسط خالق بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو ارسال شده بود بالاخره بعد از ۱۵ سال بالاخره فاش شد