کوثر وهابی

kosarvahabi2

کوثر وهابی
دارای دو سال سابقه در حوزه فروش
و فعال حوزه مشاوره و فروش
کارشناس ارشد تیم پشتیبانی مجموعه