علی ایمانی

علی ایمانی

علی ایمانی

کارشناس حقوق

تحلیلگر تکنیکال و اقتصاد کلان

از سال ۹۲بابورس ایران وارد بازارهای مالی شد و ازسال۹۶به صورت تخصصی وارد بازارفارکس و کریپتو شد