02/11/2021

دولت بایدن : استیبل کوین ها یک گزینه پرداخت مورد قبول هستند، اما نیاز به تنظیم قوانین دارند

دولت بایدن می‌گوید که استیبل کوین‌ها، نوعی دارایی دیجیتالی متصل به ارزهای سنتی، می‌توانند نحوه ی پرداخت آمریکایی‌ها را برای […]
Select your currency