13/03/2021

اقدامات SEC علیه ریپل 15 میلیارد دلار خسارت به دارندگان XRP وارد کرد

اقدامات  SEC علیه ریپل 15 میلیارد دلار خسارت به دارندگان XRP وارد کرد   هفته ها پس از آنکه کمیسیون […]
Select your currency