جواد قنبری

استاد قنبری

جواد قنبری
کارشناس ادبیات انگلیسی
چارتیست
فعال در بازارهای مالی فارکس و کریپتو کارنسی از سال ۲۰۱۸
آموزش معامله گری و منتورینگ
مدیریت حساب های های سرمایه گذاری
RTM Trader