الناز جوانشیر

الناز جوانشیر


الناز جوانشیر
ترید حرفه ای از سال ۲۰۱۶
مشاور سرمایه گذاری در بازار سهام بین المللی (stock market )
مشاور سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
مدرس در زمینه دوره های مقدماتی ‌و پیشرفته مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۷
همکاری با چندین پروژه ICO ‌و PRE- ICO
تجارت (ترید حرفه ای) در بازار ارز های دیجیتال
آموزش تجارت و‌ راه اندازه کسب و‌کار در بازار ارز های دیجیتال
مدیر و‌موسس آکادمی بین المللی جوانشیر